materiaalkunde pract (2006-2007)

Kristallijne structuren - Structuur en deformatie van éénkristallen - Structuur en deformatie van polykristallen De fasenregel - Binaire legeringen met niet mengbare fasen in vaste toestand - Binaire legeringen met een continue reeks mengkristallen - Binaire legeringen met gedeeltelijk mengbare fasen Fe-C diagramma Staal en staalsoorten (eigenschappen) Ijzerlegeringen (eigenschappen) Gietijzersoorten en eigenschappen Mechanische eigenschappen en warmtebehandelingen van staal en zijn legeringen Het gloeien van ongelegeerd staal Het harden en ontlaten van staal Carboneren en nitreren. Mechanische beproevingen van materialen - De trekproef - De hardheidstesten - Vermoeiing - De kerfslagproef

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. In teamverband werken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
- Kennis van de belangrijke eigenschappen van materialen en bijbehorende testen - Inzicht in de structuur van metalen - Kennis en inzicht in evenwichtsdiagrammen en meer bepaald het ijzer koolstof diagram. - Kennis en inzicht in temperatuursbehandelingen van staal en hoe deze kunnen gebruikt worden om de eigenschappen van staal aan te passen - In staat zijn een normaalgegloeide ijzer-koolstoflegering kunnen determineren. - In staat zijn de hoofdeigenschappen van een ijzer-koolstoflegering af te leiden uit de microstructuur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisbegrippen van de fysica en de scheikunde Kennis van oppervlaktetraagheidsmomenten hebben De wet van Hooke kennen Buigformules kennen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Nota's labo ....Vermeiren Jan, 2004, Cursus Materialenleer, Niet geplubiceerde cursus, KHKempen, Geel Nota's labo ....

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200210
Code:
03200210
Vakcoördinator:
Jan Aerts
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands