Handelsrecht en financieel recht (2006-2007)

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vennootschapsrecht Hoofdstuk 3: de handelstussenpersonen Hoofdstuk 4: Waardepapieren en betalingstechnieken Hoofdstuk 5: de onderneming in moelijkheden Hoofdstuk 6: Marktrecht Hoofdstuk 7: consumentenkrediet

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kennen als actieve in het bedrijfsleven of als zelfstandige de belangrijkste gegevens van hun bedrijf en de economische omgeving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ROODHOOFT, Jan en GHYSELS, Gerda, Practisch handels – en economisch recht, de boeck, 2004, 193 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242350
Code:
02242350
Vakcoördinator:
Rik Vanderhaeghe
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands