Fruitteelt - TLO (2006-2007)

Pomologie van fruit Fytottechniek fruit: opkweek, plantsystemen, snoei, teelthandelingen Gewasbescherming klein en steenfruit: virussen, insecten en mijten, bacteriën, schimmels, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding Gewasbescherming pit: schimmelziekten en hun bestrijding bij appel en peer, insecten en mijten: levenswijze en bestrijding, bacterieziekten, virussen, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding Fytotechniek pit- en steenfruit: vermeerdering van appel- en perenonderstammen, opkweek in de vruchtboomkwekerij, planten van fruitbomen, snoei bij de verschillende rassen Handelingen in de fruitkwekerij - Bemesting: bladvoeding, ureum, stalmest, basisbemesting, fertigatie - Entmethodes inoefenen - Planten van vruchtbomen, grasstroken inzaaien en onderhouden - Snoeien van appel- en perevariëteiten en van houtig kleinfruit - Gewasbescherming en onkruidbestrijding - Dunnen en toepassing van dunningsmiddelen - Afleggen, aanaarden, rooien en triëren van onderstammen - Pluk van pitfruit en kleinfruit - Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoekinstellingen, proeftuinen, bedrijven, vakbeurzen, demonstraties - Practica over machines en automatisatie: spuittechniek, fertigatie en koeltechniek Volgende handelingen in de fruitteelt aanleren: zomersnoei en buigen bij appel- en perebomen, planten van kleinfruitperceel, snoeien van pitfruit, kleinfruit en steenfruit, gewasbescherming en onkruidbestrijding, rooien en sorteren van onderstammen, stekken van kleinfruit, opsporen van ziekten en plagen Bezoeken aan gespecialiseerde onderzoekinstellingen, proeftuinen, bedrijven, vakbeurzen en demonstraties Practica over machines en automatisatie: computergebruik in de fruitteelt, beregening

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten kunnen de parasieten in de steenfruitteelt beschrijven, wat betreft. hun uitzicht, levenswijze, schadebeeld en bestrijding. De studenten kunnen het geheel van de parasietenbestrijding in de steenfruitteelt samengevat weergeven in spuitschema's. De studenten kunnen de teelttechnische aspekten beschrijven en verantwoorden, die bij de vermeerdering, de opkweek, het planten, de snoei en de onkruidbestrijding uitgevoerd worden. De studenten kunnen de pomologische kenmerken beschrijven van de verschillende steenfruitvariëteiten. De studenten kunnen van de aardbeiteelt in de volle grond de rassen bespreken, de teelttechnische aspecten aangeven en de gewasbeschermingsmaatregelen bespreken. De studenten werken mee op het tuinbouwbedrijf van de school. Zij krijgen mee verantwoordelijkheid bij de uitvoering en begeleiding van de teelttechnieken. De studenten moeten zodoende ook meer inzicht krijgen in de arbeidstechnische en financiële aspecten van de teelten. De studenten werken een zelf gekozen teelt of aspect van een teelt verder uit.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere:

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03293590
Code:
03293590
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands