Psychopathologie en farmacologie (2006-2007)

Het ontstaan van psychiatrische aandoeningen: een multifactorieel model. De verschillende psychische functies (willen, kennen, voelen, waarnemen, denken) Stoornissen in de stemming Verslaving Schizofrenie De angststoornissen De persoonlijkheidstoornissen Kinder- en jeugdpsychiatrische aandoeningen Organische stoornissen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Psychiatrie, W. Vandereycken, R. van Deth; Bohn Stafleu Van Loghum, 1997, 263 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
09287201
Code:
09287201
Vakcoördinator:
Peter Verheyen
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands