Anatomie en pathologie (2006-2007)

De cursus is deels bedoeld als aanvulling/opfrissing op de basiskennis die studenten reeds bezitten m.b.t anatomie en fysiologie, vanuit hun opleiding modulaire verpleegkunde en deels bedoeld als inleiding in de casuïstiek, waarbij vertrekkende vanuit de basis-anatomie en fysiologie, een link gelegd wordt naar bepaalde pathologiën met hun behandeling (inclusief farmacologie). Op die manier moeten studenten verbanden leggen tussen verschillende vakken en tussen theorie en praktijk. Behandelde inhouden:
 • Zuur-base evenwicht en water-zout balans
 • Opfrissing anatomie en fysiologie van het cardiovasculair stelsel
 • Casuïstiek: cardiovasculaire problematiek:
  • hartsdecompensatie
  • acuut myocard infarct
  • cor pulmonale
 • Icterus, ea. problematiek m.b.t. het spijsverteringsstelsel (volgens beschikbare tijd)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
Toelichting:
In de interdisciplinaire samenwerking is een goede kennis van het vakjargon m.b.t. anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie noodzakelijk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

 • Deleu, M. (2006). Anatomie en pathologie. Onuitgegeven nota's bij de cursus Anatomie en pathologie voor de 1-jarige en 2-jarige brugstudenten van de opleiding Verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg, campus Lier.
 • Materiaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Uitleg op afspraak.
OA:
07283300
Code:
07283300
Vakcoördinator:
Martine Deleu
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands