Managementsvaardigheden (2006-2007)

- opbouw en stijl van een zakelijke tekst - vorm en schikking van een zakelijk bericht - mondelinge presentaties - telefoneren - vergaderen - verslagen en rapporten - solliciteren - communicatie bij een handelstransactie

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- Studenten kunnen mondeling en schriftelijk communiceren volgens de principes van de moderne, zakelijke communicatie. - Studenten kunnen bij de inkoop vlot communiceren in het Nederlands met de leverancier. - Studenten kunnen bij het ganse distributieproces vlot communiceren in het Nederlands. - Studenten beheersen managementvaardigheden waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:: - basiskennis Nederlands secundair onderwijs (ASO of TSO) Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Baeckens R., Meukens P., 2003. Zakelijke Communicatie. Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 208 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210332
Code:
05210332
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands