Communicatie in het Engels 1 (2006-2007)

De grammatica wordt systematisch herhaald en uitgediept. Er is vooral aandacht voor naamwoorden en werkwoorden. De zakelijke woordenschat sluit nauw aan bij de opleiding en wordt aangeleerd via authentieke teksten en audio-visueel materiaal over het bedrijfsleven en de Angelsaksische cultuur. Komen o.a. aan bod: business contacts, marketing and advertising, banking, ethics, work-life balance, numerals. Uitspraak, spelling evenals het gebruik van woordenboeken worden regelmatig ingeoefend. De studenten breiden zelfstandig hun algemene woordenschat uit en worden hierover permanent geƫvalueerd. Zij oefenen hun luistervaardigheid door in teams transcripties te maken van nieuwsuitzendingen.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeĆ«n, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
De studenten kunnen correct Engels spreken, schrijven, lezen en begrijpen, ook in bedrijfseconomische contexten. Verder kunnen zij zelfstandig woordenschat verwerven en grammatica toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De cursus bouwt verder op de eindtermen van het secundair onderwijs.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels, Bulcaen, Erzeel, Hoekx. Working Words - At Ease. Deurne, Wolters Plantyn, 1999. English Grammar (syllabus) Mascull, Bill, Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2002. Hand-outs A monoligual English dictionary ( e.g. Longman Dictionary of Contemporary English) The Language Focus. eXplio. Gent 2004

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02242530
Code:
02242530
Vakcoördinator:
Mieke Kenis
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Engels