Akkerbouwmachines (2006-2007)

Hoofdonderdelen van een dorsmachine Bespreking per onderdeel: maaiinrichting en opvoer, dorseenheid, afscheiding, reiniging, berging Factoren die het dorsprocédé beïnvloeden Het axiaal dorsprocédé, dorsen van granen, graszaad en maïs, nieuwigheden in de dorstechniek Indeling voor persen, werking van stro- en hooipersen, de rondebalen persen, de grootpakpersen, Opslag van stro, verwerking van stro, transport Bespreking, afstelling en onderhoud verschillende onderdelen van: maaidorsers, persen, aardappelrooiers, bietenrooiers Bezoek fabriek maaidorsers - persen - rooiers economische berekening kostprijs machine Zaaimachines: rijenzaaimachines, precisiezaai, mechanisch, pneumatisch Spuitmachines: opbouw, bespreking verschillende onderdelen, werking Beregening,drainage Hoe machines vergelijken: technisch - economisch?, Hoe een machinepark samenstellen? Praktische werkzaamheden op bedrijf van ploegen tot oogst. Praktische bespreking aan de hand van demomateriaal: spuitmachines, zaaimachines Economische berekening kostprijs van een machine Aanmaken van mortels, gebruik en eigenschappen van bouwmaterieel, erfverharding, uitzetten van een gebouw, opbouw van een muurtje met haakse hoek en muuropening, ijzervlechten en gewapend beton Herstelling en renovatie van bouwkundige werken

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de hoofdonderdelen van een dorsmachine kunnen bespreken. De studenten moeten factoren die het dorsproces beïnvloeden kennen en bespreken. De studenten moeten de verschillende perstechnieken kennen en bespreken. De studenten moeten de mogelijkheden kennen betreffende transport De studenten moeten de verschillende onderdelen betreffende maaidorsen, persen en rooiers herkennen. De studenten moeten afstelling en onderhoud van maaidorsers,persen en rooiers in het algemeen kennen. De studenten moeten de verschillende zaaimachines in al hun facetten (bouw, werking, ...) kunnen uitleggen. De studenten moeten de verschillende spuitmachines ...... uitleggen. De studenten moeten notie hebben van beregeningsinstallatie en drainage. De studenten moeten een economische berekening kunnen uitvoeren. De studenten moeten met de verschillende machines kunnen werken, onderhouden en afstellen. De studenten kunnen: - maatregelen voor het storten van kwaliteitsbeton opsommen; - een gebouw uitzetten, een haakse hoek uitmeten, een profiel stellen, waterpassen over grotere afstand, de lagen- en koppenmaat berekenen en afschrijven, vloerankers nauwkeurig aanbrengen. - stenen vermetselen aan de koord of met waterpas en rij volgens de regels van goed vakmanschap. - bewapening van een betonnen balk berekenen en aanmaken. - voldoende voorzorgen nemen en in veilige omstandigheden werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293222
Code:
03293222
Vakcoördinator:
Juul Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands