Agogische vaardigheden (2006-2007)

De cursus reikt de studenten een aantal technieken aan die hun agogisch optreden in de klas bevorderen. Tijdens de contactmomenten werken de studenten aan elementaire sociale vaardigheden in de context van hun beroepssituatie, krijgen de studenten basisinzichten aangereikt voor een efficiƫnt klasmanagement, en reflecteren de studenten over hun praktijkervaringen met leerlingen om zo leertraject de bepalen en hun leerwinst te benoemen. De cursus voorziet eveneens een luik ervaringsgericht leren in de vorm van sessies bewegingsagogiek en lichaamstaal.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Studenten kunnen hun agogisch optreden in de klas beschrijven, situeren in het aangereikte referentiekader en evalueren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Handboek 'Elementaire sociale vaardigheden', K. van Meer, J. van Neijenhof, Kluwer, 2000, ISBN 90 5583 682 6 Cursus 'Syllabus bij het vak Agogische vaardigheden 1Baso'

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • discussieseminarie
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De studenten stellen presentatieportfolio samen bestaande uit permanente evaluatieopdrachten. Deze worden gepost in de persoonlijke map op het electronisch leerplatform Toledo. Meer info bij de docent. Groepsbegeleiding en persoonlijke begeleiding op vraag van de student. Studenten krijgen mondelinge toelichting en feedback bij evaluatieopdrachten.
OA:
10250030
Code:
10250030
Vakcoördinator:
Chris Dijckmans
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands