Frans (2006-2007)

Woordenschat: uitbreiding van de algemene en de technische woordenschat (passief en actief) Grammatica en taalcorrectie: occasionele herhaling van bepaalde moeilijke grammaticale problemen in verband met de geziene stof. Studie van authentieke documenten en video's toegespitst op economische en technische informatie. Schriftelijke bedrijfscommunicatie: zakenbrieven, formulieren, rapporten ....Voorbereiding op het CCIP-examen. Beoogd eindniveau: CEFR B1.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- de studenten beheersen voldoende de taal om een algemene of technische tekst te begrijpen - de studenten kunnen een Franstalige zodanig verstaan dat ze een gesprek kunnen volgen - de studenten kunnen een gesprek voeren (algemeen en technisch onderwerp) - de studenten kunnen telefoneren in het Frans - de studenten kunnen een eenvouwdige zakelijke brief schrijven

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We bouwen verder op de verworven competenties uit het tweede jaar.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

CORNU P., GROTHEN H., LAMOTE J., Erreurs Courantes commises en français par (tous) les néerlandophones, 1994, Garant, Leuven Geschreven pers: La Libre Entreprise Le Vif-L'Express BIZZ Trends/Tendances

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

De lessen zijn een afwisseling van werkvormen: uitleg door de docent wordt gevolgd door toepassingen onder de vorm van schriftelijke oefeningen (vertaaloefeningen, invuloefeningen, ...), maar ook mondelinge oefeningen, soms klassikaal, per twee, of in grotere groepen. Regelmatig zijn er ook werksessies in een computerklas.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Permanente evaluatie omvat een test over vakspecifieke woordenschat. Mondeling examen omvat de presentatie van een vakgebonden dossier gebaseerd op actuele artikels uit Franse kranten en vaktijdschriften + inhoudsvragen over geziene leerstof. Schriftelijk examen omvat een ondervraging over "erreurs courantes" + het schrijven van een zakenbrief.
OA:
02241950
Code:
02241950
Vakcoördinator:
Carina Schouten
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Frans