Wiskunde 1 (2006-2007)

De volgende inhouden komen aan bod in wiskunde 1: Getallen en bewerkingen:
 • hoofdrekenen, schattend rekenen, handig rekenen en de bijhorende didactiek
 • opbouw en manier van noteren bij verschillende soorten talstelsels waaronder het Romeinse
 • deelbaarheid: deelbaarheidskenmerken, delers en veelvouden, priemgetallen, grootste gemeenschappelijke deler, kleinste gemeenschappelijk veelvoud, ...
 • de werking van de cijferalgoritmen van de vier hoofdbewerkingen, cijferen en de didactiek ervan
 • het gebruik van de zakrekenmachine
Algemene wiskundedidactiek
 • hoe een lesvoorbereiding wiskunde voor de lagere school uitwerken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
In het eerste jaar werk je aan de volgende algemene competenties:
 • denk- en redeneervaardigheid (wiskundige problemen kunnen oplossen, kritisch reflecteren over de eigen oplossingswijzen),
 • bereidheid om hiaten in basiskennis wiskunde bij te werken (levenslang leren),
 • communicatievermogen (een correcte wiskundetaal kunnen gebruiken, kunnen communiceren over eigen oplossingswijzen en die van anderen).

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
In het eerste jaar werk je aan de beroepsspecifieke competenties:
 • De student kan, voor de onderdelen die aan bod komen, vlot en met inzicht alle types oefeningen van de lagere school, met de nadruk op die niveau eind lagere school, oplossen en daarbij gebruik maken van technieken uit de lagere school.
 • De student kan het leerproces van kinderen bij getallen en bewerkingen (met nadruk op natuurlijke getallen) op een gepaste manier didactisch ondersteunen.
 • De student kan kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces voor getallen en bewerkingen (vanaf het tweede leerjaar).
 • De student kan lessen, opgaven, ... over de geziene onderdelen, situeren in het leerplan en in de globale leerlijn van het leerdomein in de lagere school.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt een positieve ingesteldheid t.o.v. het leren van wiskunde. Je bezit inzichten en vaardigheden op het niveau van het eind van het secundair onderwijs. Daarnaast heb je een goede kennis van de leerstof wiskunde uit de lagere school en beheers je deze leerstof ook inzichtelijk (basiskennis wiskunde). Je bent in staat om opgaven op het niveau van de lagere school vlot en inzichtelijk op te lossen. Indien uit een toets aan het begin van het jaar blijkt dat je deze leerstof niet voldoende onder de knie hebt, werk je ze zelfstandig bij in de loop van het jaar. Er worden wel een beperkt aantal monitoraten ingericht waarbij een aantal onderwerpen kort herhaald worden. Je kan ook altijd bijkomende uitleg vragen o.a. via het electronisch leerplatform Toledo.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Zie ook boekenlijst, de dingen die niet op de boekenlijst staan, kan je in de bibliotheek vinden.
 • cursus van de docent met oefeningen
 • je eigen nota's van de lessen
 • eindtermen wiskunde voor de lagere school, leerplan wiskunde van het CRKLKO en de bijhorende toelichtingen voor de basisschool
 • Zo gezegd, zo gerekend, leerboek 5/6, Wolters-Plantyn
 • Mile (didactische software voor de lerarenopleiding)
 • Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

 • handleidingen en oefeningenboeken van de in de lagere scholen gebruikte methodes
 • artikels uit tijdschriften o.a. Willem Bartjens - Tijdschrift voor wiskundeonderwijs
 • boeken over wiskundedidactiek
 • A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

  B. Omschrijving

  A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

  B. Omschrijving

  Voor basiskennis is bijkomende begeleiding mogelijk voor basiskennis tijdens de monitoraten. Vragen over de cursus kunnen steeds op Toledo gepost worden.
  OA:
  11260190
  Code:
  11260190
  Vakcoördinator:
  Ilse De Boeck
  Semester:
  1
  Studiepunten:
  3
  Onderwijstaal:
  Nederlands