selectie uit projecten (2006-2007)

De thema’s die worden aangeboden variëren van jaar tot jaar, en worden geselecteerd uit onderstaande (niet-limitatieve) lijst: - Melk en zuivelverwerking - Brouwerij - Maalderij - Vleestechnologie - Groenten en fruit - Labview, data-acquisitie en processturing - Fermentatietechnologie

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de concepten uit de hoorcolleges toepassen op de aangeboden thema's. De studenten kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde experimenten. De studenten kunnen informatie opzoeken om de waargenomen analyseresultaten te verklaren. De studenten kunnen de projectinhoud op een correcte, bondige en volledige wijze voorstellen. De studenten kunnen taken verdelen en in groep functioneren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Levensmiddelenchemie Levensmiddelenanalyse Levensmiddelentechnologie Levensmiddelenmicrobiologie Warenwetgeving

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Labohandleiding voor elk thema Proefopstellingen voor brouwerij, bakkerij, zuivelverwerking, fermentatietechnologie, …

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • groepswerk
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03203120
Code:
03203120
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands