Personenbelasting (2006-2007)

Gevallenstudies: Stopzetting eenmanszaak en oprichting vennootschap: keuze van de beste formule: verhuring, inbreng, … Bepaling van de belastbare winst in de praktijk Herkwalificatie van bepaalde inkomsten Woon-werkverkeer Indiciaire taxatie Medewerkende echtgenoot

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Studenten kunnen praktische problemen oplossen met betrekking tot de fiscale toestand van zelfstandigen. Studenten kunnen simulaties maken ten einde de beste fiscale toestand te creëren voor zelfstandigen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

personenbelasting van het 2e jaar

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Vermeirsch Yvette, 2004. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 70p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241290
Code:
02241290
Vakcoördinator:
Yvettte Vermeirsch
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands