Sociale wetgeving (2006-2007)

Historische evolutie van het sociaal recht in het algemeen en het sociaal zekerheidsrecht en het arbeidsrecht in het bijzonder. Overzicht en bespreking van de diverse takken van de sociale zekerheid en de sociale bijstand. Arbeidsrecht : Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Soorten arbeidsovereenkomsten. Proefbeding. Rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer. Schorsing van de arbeidsovereenkomst.Verschillende wijzen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Lenaerts, Sociale Wetgeving, Van In, Lier Rechtspraak

C. Aanbevolen leermiddelen

Sociale Gids, SBB, Leuven

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08271210
Code:
08271210
Vakcoördinator:
Johan Gielen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands