Werkstuk Financie- en Verzekeringswezen (2006-2007)

Het werkstuk biedt de studenten de kans om zelfstandig een afgelijnd onderwerp te behandelen.Zij kunnen zo de aangeleerde kennis en verworven competenties toetsen in de praktijk. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om over hun onderwerp schriftelijk en mondeling te rapporteren in hun werkstuk en een openbare verdediging met interne en externe juryleden uit het werkveld.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Het werkstuk biedt de mogelijkheid om diverse technische, professionele, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. De student bestudeert een onderwerp, doet het vereiste opzoekingswerk, maakt een synthese en geeft voorbeelden uit de praktijk. De student rapporteert mondeling en schriftelijk over zijn onderwerp. Hij presenteert en verdedigt zijn werkstuk voor een jury die is samengesteld uit lectoren en vertegenwoordigers van het werkveld. Het werkstuk biedt een belangrijk referentiepunt bij sollicitaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
02254900
Code:
02254900
Vakcoördinator:
Ria BeliĆ«n
Semester:
2
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Nederlands