analytische chemie (2006-2007)

1. Accuraatheid en precisie 2. Gravimetrie: Filtreerbaarheid en zuiverheid van een neerslag; Toepassingen. 3. Volumetrie: Inleiding: definitie, begrippen, titratiecurve; Neutralisatietitratie; Redoxtitratie; Complexvormingtitratie 4. Electrochemische analysen: Principe; Potentiometrie Spectrometrische analysen; 5. Emissie, absorptie, fluorescentie 6. Chromatografische analysen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de theoretische basis voor gravimetrische en volumetrische berekeningen bespreken. De studenten kunnen de basisprincipes van instrumentele technieken beschrijven: elektrochemie, spectrometrie en chromatografie. De studenten kunnen de eigenschappen en toepasbaarheid van de verschillende analsyemethoden kritisch beoordelen. De studenten kunnen oefeningen over deze onderwerpen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Volgtijdelijkheid voor Schakelstudenten: Bio-organische Chemie Chemische stoechiometrie; Beginselen van chemisch evenwicht; Algemene chemie

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Claes Johan, 2004. Analytische chemie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Uitgewerkte oefeningen en examenvragen zijn beschikbaar via Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

Skoog, West en Holler (1996). Fundamentals of Analytical Chemistry, 7th edition, Saunders College Publishing. (Ook beschikbaar in de Mediatheek)

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • open boek

B. Omschrijving

OA:
03200473
Code:
03200473
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands