Opvoedkundige wetenschappen (2006-2007)

 • Functie vakbond, VDAB
 • Functie van de pedagogische begeleidingsdienst, inspectie, directie, schoolbestuur...
 • Functie van pedagogisch project en schoolwerkplan
 • Functioneringsgesprek
 • Mandaat godsdienst
 • Structuur en netten in het Vlaamse Onderwijs
 • Sollicitatiegesprek voorbereiden en uitvoeren
 • Actuele onderwerpen die op dat moment aan de orde zijn

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Organisator.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:
De leraar als organisator:
 • Vaardigheid 4.3: Je krijgt inzicht in de onderwijsadministratie: klasboek, en de mogelijkheden van ICT m.b.t. de administratieve taken.
De leraar als lid van een schoolteam:
 • Vaardigheid 7.1: Je verwerft ondersteunende kennis i.v.m. samenwerkingsverbanden binnen de school, de decretale participatiestructuren, overlegorganen en hun bevoegdheden en kenmerken van schoolcultuur. Je verwerft ondersteunende kennis inzake schoolbeleid ( schoolwerkplan, beroepsprofiel van de leraar, inspectie, pedagogische begeleiding.,functioneringsgesprek ...).
 • Vaardigheid 7.4: Je documenteert je over de eigen rechtspositie, actuele informatie over juridische en administratieve aspecten van het leraarschap.
De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap:
 • Vaardigheid 9.1: Je kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema's ( historiek, structuur en netten in het Vlaamse Onderwijs).
 • Vaardigheid 9.2: Je kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over het beroep van de leraar en de plaats ervan in de samenleving ( dit impliceert op de hoogte zijn van de maatschappelijke evoluties inzake onderwijs en de kritische analyse ervan). Je krijgt inzicht in de verschillende aspecten van het schriftelijk en mondeling solliciteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wel is het noodzakelijk dat je geslaagd bent in 1 BALO en 2 BALO.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Artikels uit tijdschriften en internet
 • Documentatiefolders
 • Notities van studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Permanente evaluatie:
 • beoordeling van de groepspresentatie en groepspaper
 • aanwezigheid en actieve participatie tijdens de contacturen
OA:
11261430
Code:
11261430
Vakcoördinator:
Lore Staes
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands