Organisatie secretariaat (2006-2007)

Organisatie van het secretariaat: profiel van de secretariaatsmedewerker, kantoor, onthaal, telefoneren, vergaderen, ergonomie, zakenreizen, agendabeheer, archiveren, …

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: De studenten kunnen eigenhandig de inhouden vinden van dit vak. Ze weten waar er informatie te vinden is om een les te geven. Ze kunnen een lesvoorbereiding opstellen en de lessen aan hun medestudenten geven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Burotica 1ILSO HABU Studenten bezitten de volgende competenties:- lesvoorbereidingen maken- een les opbouwen en omzetten in de praktijk

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10252130
Code:
10252130
Vakcoördinator:
Veerle Van Doninck
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands