Besturingssystemen lab (2006-2007)

Unix:
 • Gebruikers en groepen aanmaken en inlogprocedure
 • Basiscommando's combineren met behulp van piping en redirection
 • Werken met de shell
 • Gebruikers- en groependatabase met bijhorende permissies
 • Comprimeren en backups maken
 • Processen schedulen
Windows:
 • Gebruikers en groepen
 • Permissies bij FAT en NTFS
 • Auditing
 • EFS

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
Toelichting:
 • De bachelor in ICT kan een unix systeem beheren waarbij hij bewijst dat hij de meeste commando's onder de knie heeft
 • De bachelor in ICT kan unix-basiscommando's combineren door piping en redirection en kan basiscommando's samenbrengen in eenvoudige scripts
 • De bachelor in ICT kan de gebruikers- en groependatabase in unix en windows bekijken en aanpassen en kan de permissies instellen zodat het de systemen op een correcte en consequente manier beveiligd worden
 • De bachelor in ICT kan de computer loggen met behulp van auditing zodat hij weet welke personen wijzigingen hebben aangebracht in een windows-xp omgeving
 • De bachelor in ICT kan in een window XP systeem bestanden beveiligen en recupereren met behulp van EFS

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: geen Studenten bezitten de volgende competenties: geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Kenens Liesbeth, 2006, besturingsystemen lab, Toledo, KHKempen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210623
Code:
05210623
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands