Project Algemene Vakken Economie (2006-2007)

Basiskennis van het Bedrijfsbeheer: - Recht - Burgerlijk recht: huurcontracten - Algemene kennis over het verzekeringswezen - Handel - Betalingsvormen en betalingsmiddelen, kredietvormen en kredietmiddelen met het oog op de betaling. - Kostenanalyse Daarnaast kunnen nog onderwerpen behandeld worden die aansluiten bij de actualiteit of je interesse.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in staat om -bronnenmateriaal te vinden, te selecteren en te integreren, -inzicht te verwerven in enkele economische/juridische grondbeginselen die tevens aan bod komen in de cursus Bedrijfsbeheer in het BSO of in het eigen dagelijks leven.

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 Inhoudelijk expert.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Aanvullende notities van de lector De Belgopocket, te downloaden op www.belgopocket.be

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
11261711
Code:
11261711
Vakcoördinator:
Dirk De Bruyn
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands