Bodemkunde - TLO (2006-2007)

Belang van grondontleding. Staalname op akkerland en weide. Bepaling van de bodemzuurtegraad, de bodemtextuur en de de doordringbaarheid van een bodem.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de fysische en chemische toestand van een bodem beoordelen aan de hand van de resultaten van zelf uitgevoerde experimenten. De studenten kunnen een goed bodemmonster nemen. De studenten kunnen nauwgezet een pH- meting uitvoeren. De studenten kunnen verantwoorden waarom een grondontleding belangrijk is.. De studenten kunnen de resultaten interpreteren m.b.v. informatie via internet en andere mediabronnen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels, Jan, 2005,TLO bodemkunde. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,50p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03290101
Code:
03290101
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands