ontwerpen intensieve veeteelt (2006-2007)

Voorbereiding eindwerk - Eisen die aan een wetenschappelijk werk worden gesteld - Onderzoek en onderzoeksmethoden - Accuraat rapporteren Seminaries - Bezoek landbouwbeurs SIMA Villepinte (Parijs) - Bezoek landbouworganisatie Boerenbond - Seminarie duurzame landbouw (met ingenieur duurzame landbouw ALT) - Studiedag melkveehouderij Vlimmeren Bedrijfsbezoeken o.a. - Agrifllanders - proefbedrijf varkens Neerhespen - bedrijf veevoeder-bijproducten - labo veevoederbedriif - onderzoeksstation pluimvee (Speldertholt) - varkensfokkerij en selectie - bezoek bedrijven alternatieve veehouderijtakken

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kunnen rapporteren Begrippen uit landbouw en veehouderij Situering van de landbouwwereld in een breder kader Algemene zo├Âtechnie en fytotechnie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bedrijfsbezoeken Seminaries (thematisch) Landbouwbeurzen Studiedagen (actuele onderwerpen) Proefbedrijven en organisaties (b.v. PDLT, Bieteninstituut, VRV, Fedagrim, BDB, varkensstamboek,...) Computerpakketten, interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
03202402
Code:
03202402
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands