Kleinfruit (2006-2007)

Pomologie van kleinfruit en steenfruit Fytotechniek kleinfruit en steenfruit: opkweek, plantsystemen, snoei, teelthandelingen, bemesting, oogst Gewasbescherming kleinfruit: virussen, insecten en mijten, bacteriën, schimmels, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding Gewasbescherming steenfruit: schimmelziekten en hun bestrijding , insecten en mijten: levenswijze en bestrijding, bacterieziekten, virussen, spuitschema's en geïntegreerde bestrijding

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de pomologische kenmerken beschrijven van de verschillende kleinfruitrassen en steenfruitrassen De studenten kunnen van de parasieten in de kleinfruitteelt en steenfruitteelt een beschrijving geven en hun bestrijding aangeven. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven (vermeerdering, opkweek, snoei, planten) van kleinfruit en steenfruit. De studenten kunnen de teelttechnische aspecten beschrijven en verwoorden, die bij de vermeerdering, de opkweek, het planten en de snoei uitgevoerd worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Ver Berne Alfons, 2005, Teelt van kleinfruit, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 90p. Ver Berne Alfons, 2006, Teelt van steenfruit, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,70p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293331
Code:
03293331
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands