financieel bedrijfsbeleid (2006-2007)

Financieel bedrijfsbeleid - Techniek van het boekhouden - Openen en sluiten van een boekhouding - Balansanalyse - Landbouwboekhouden - Kostprijsberekening - Sterkte zwakteanalyse - Intuïtief management - Marketing - Vervangingsinvesteringen - Bedrijfsverzekeringen - Fiscaliteit - Waardebepaling van bedrijven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Financieel Bedrijfsbeleid - Economische begrippen en concepten kunnen begrijpen in hun context - Ondernemingsvormen kunnen herkennen en analyseren - Beslissingstheorieën kunnen gebruiken om een optimale beslissing te nemen - Zich bewust zijn van het belang van kwaliteit voor een onderneming - Strategische keuzes van een onderneming kunnen analyseren en begrijpen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zeer algemene kennis van van de structur en werking van een bedrijf. Een redeneervermogen en openstaan voor nieuwe technieken en denkpatronen.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk

B. Omschrijving

Tijdens de hoorcolleges worden voorbeelden en oefeningen gezamelijk uitgewerkt.

A. Types

  • Andere: Mondeling met schriftelijke voorbereiding

B. Omschrijving

OA:
03201870
Code:
03201870
Vakcoördinator:
Leander De Vos
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands