Personenverzekering (2006-2007)

Overzicht sociale zekerheid Verzekering gewaarborgd inkomen, ziekenhuisopname, ongevallen Individuele levensverzekeringen: - types - tariferingselementen - technische aspecten - fiscaliteit - winstverdeling - afkoop- en reductiewaarde - universal life en unit-linked producten Groepsverzekeringen, pensioenfondsen Bedrijfsleidersverzekeringen Specifieke verzekeringen voor zelfstandigen: RIZIV-polis, VAPZ

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De student krijgt een overzicht van de basisvormen van levensverzekeringen (=LV) en moet in staat zijn andere LV te splitsen in een combinatie van basisvormen. Hij moet ook een koopsom en een premie kunnen ontleden in een risico- en een spaargedeelte. Nieuwe levensverzekeringsproducten (tak 23) moet hij op waarde kunnen beoordelen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de fiscaliteit van levensverzekeringen. Er wordt van de student verwacht dat hij een levensverzekeringsproduct op waarde kan beoordelen rekening houdend met risico, fiscaliteit en return.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Financiêle algebra

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Jansens Alfons, 2006, Personenverzekering delen 1 en 2, KHKempen,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241750
Code:
02241750
Vakcoördinator:
Fons Jansens
Semester:
1
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands