Module BR - Optie Fitness (2006-2007)

Powerplate, voeding, spinning, sportspecifieke fitness.....zijn enkele van de onderdelen die aan bod komen.(Afhankelijk van de trends in de fitness worden deze aangepast). De studenten maken d.m.v. een marktonderzoek een overzicht van de nieuwigheden in de fitnesswereld en geven hierover een kritische reflectie via hun portfolio. De stage 'uitbreidingsspecialisatie' zorgt voor extra ervaring en leerwinst binnen hun specialisatie (zie keuze, 2 de jaar).Tevens zorgen zij in team, voor de organisatie en invulling van een WORK-OUT-WEEKEND. Dit evenement omvat alle aspecten van het optievak, hier kunnen de studenten zich niet alleen als inhoudelijk expert profileren maar moeten zij tevens bewijzen dat zij op organisatorisch, promotioneel en boekhoudkundig vlak bekwaam zijn.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen de beginsituatie van de deelnemers achterhalen. - Studenten beheersen de verschillende inhouden en kunnen deze opbouwen. - Studenten kunnen de deelnemers in een gestructureerd werkklimaat begeleiden. - Studenten kunnen vernieuwende elementen aanwenden en aanbrengen. - Studenten kunnen contacten leggen, communiceren en samenwerken met externe partners. Extra competenties:- Studenten kunnen reflecteren over hun ervaringen en hun leerwinst kritische formuleren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-----

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10254632
Code:
10254632
Vakcoördinator:
Annemie Wolfs
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands