Marketing en public relations (2006-2007)

In een eerste deel is er de kennismaking met de vele aspecten van het begrip 'marketing'. De studenten maken kennis met het begrip "marktonderzoek" als eerste stap in de marketingstrategie. In de praktijk komt dit neer op een analyse van de maatschappelijke omgeving, de eigen markt en de mogelijke kopers op de eigen markt. De meeste aandacht gaat uit naar de elementen van de marketingmix,en de vele beslissingen hieromtrent, met name product, prijs,plaats van aanbod en communicatie. In een tweede deel staat het bedrijf centraal alsmede haar voortdurende zorg omtrent identiteit en imago. Hiertoe zal de PR-afdeling de coôrdinatie verzorgen van alle vormen van interne en externe communicatie.Er wordt speciale aandacht besteed aan internationale communicatie en de dilemma's die daaruit kunnen ontstaan. '

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De student kan specifieke informatie mbt commerciële communicatieprocessen begrijpen en er op gepaste manier aan meewerken. Hij/zij zal de huisstijl van het bedrijf zowel in de professioneel getinte activiteiten als in de omgangsvormen belichamen en optimaliseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen speciale voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Door de docente geschreven cursus. Aanbevolen: Vacaturekrant, dagblad (vooral de economische katern), radiojournaal, algemeen tijdschrift zoals Humo, Knack, Trends, Time, Focus, ...

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02240210
Code:
02240210
Vakcoördinator:
Katrien De Smedt
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands