Didactische vorming (2006-2007)

De 'didactische vorming' bevat de algemene didactiek in verband met leren observeren, leren activiteiten voorbereiden, klasinrichting, klasorganisatie, thematisch werken en ori├źntatie op het ontwikkelingsplan.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
Toelichting:
 • Als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen leer je
 • wat je onder goed observeren moet verstaan
 • via deze observatie de beginsituatie van de kinderen en van de groep te achterhalen
 • in te spelen op de ontwikkelingsnoden van kinderen door te voorzien in een aanbod
 • een aanbod vertalen in activiteiten
 • deze ativiteiten goed uitwerken in een doordachte voorbereiding
 • al enkele stappen te zetten in het voorzien van een ontwikkelingsrijk milieu
 • voorzien in goed opgebouwde dagplanningen
 • thematisch werken
 • je eerste stappen in het uitwerken van een weekschema te zetten door thematisch te werken
Als organisator leer je
 • je activiteiten doordacht te organiseren
 • een dagverloop vlot te laten verlopen
 • hoe je aan klasorganisatie kan werken
 • hoe je een klas goed kan inrichten
Als inhoudelijk expert leer je
 • de ontwikkelingsdoelen voor de kleuterschool kennen
 • je thema verantwoorden vanuit betekenisvolheid en ontwikkelingswaarde

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: moduleboek
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

 • Van den Bergh, I. (2006).Moduleboek: didactische vorming. Onuitgegeven moduleboek voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Francken, L., Van den Bergh, I. (2006).Leren Observeren.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Francken, L., Van den Bergh, I. (2006).Voorbereiding van activiteiten.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Francken, L., Van den Bergh, I. (2006).Klasinrichting.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Francken, L., Van den Bergh, I. (2006).Kleuterinitiatief via een soepele organisatie.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Francken, L., Van den Bergh, I. (2006).Thematisch werken.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • De Busser, A.(2006). Doelen formuleren.Onuitgegeven cursus voor het eerste jaar Bachelor in het kleuteronderwijs, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Lerarenopleiding Vorselaar.
 • Ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool, VVKAO, 2000, 3de druk 2001
 • Laevers, F, Depondt,L.(2004).Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Centrum voor Ervaringsgericht onderwijs v.z.w., Leuven.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • Andere: monitoraat

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De permanente evaluatie bestaat uit de evaluatie van de groepsopdracht in verband met klasinrichting. Deze evaluatie gebeurt tijdens de werkcolleges.
OA:
11260112
Code:
11260112
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands