Stelselmatige anatomie en fysiologie (2006-2007)

De Stelselmatige Anatomie en Fysiologie behandelt de algemene cytologie met de genetica en de histologie waarna álle orgaanstelsels (niet het zenuwstelsel en beenderstelsel) aan bod komen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatieverstrekking geven aan patiënten, specifieke doelgroepen, collega’s en aan (para)medici.
Toelichting:
De student kan de functies opsommen van de organen, structuren en celcomponenten. De student kan de medisch-wetenschappelijke - en populaire benaming geven van anatomische structuren en deze aanduiden. De student kan de reisweg van bloed-, lucht-, voedsel- ... partikeltjes in het lichaam weergeven. De student kan genetische verschijnselen duiden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft regelmaat bij het studeren en vindt volgehouden inspanningen op studiegebied evident.

A. Type

  • handboek
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

KIRCHMANN.(2006). Anatomie en fysiologie van de mens, kwalificatieniveau 4. 1ste druk, Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. BOGMAN, L.( 2007). Stelselmatige Anatomie en fysiologie. Niet gepubliceerde cursus op toledo, Geel, KHKempen. COELHO. (2003). Zakwoordenboek der Geneeskunde. Zevenentwintigste geheel herziene druk, Doetinchem: Elsevier Gezondheidszorg.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022591
Code:
06022591
Vakcoördinator:
Liesbet Bogman
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands