Wetgeving (2006-2007)

Tegemoetkomingen aan gehandicapten en hulp aan bejaarden Ziekte en invaliditeit

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.
Toelichting:
1.Consulteren en gebruik maken van juridische bronnen: de gids moet gebruikt worden om de regelgeving op te zoeken (C9) 2.Wetgeving toepassen en interpreteren (C9) - Memoriseren en parate kennis verwerven van begrippen die vaak voorkomen - Leden van de doelgroep bij staan in het vervullen van juridische formaliteiten met administratieve of juridische grondslag -Beslissingen en documenten van sociaalzekerheidsinstellingen aan cliƫnten kunnen uitleggen -Eenvoudig en algemene uitleg geven over wetgeving -Eenvoudig advies en raad geven (weg wijzen en doorverwijzen) over juridische acties die men kan ondernemen -Uitgebreid en zeer deskundig raad en advies geven over juridische materies zodat de leden van de doelgroep op de hoogt zijn over de verschillende juridische wegen die men kan bewandelen met voor en nadelen voor de betrokkene, zodat een gefundeerde keuze kan gemaakt worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Vandeberg An,2006-2007: Tegemoetkomingen aan gehandicapten en hulp aan bejaarden, Niet gepubliceerde cursus KHK Kempen, Geel 25 p. Sociale gids, 2005, Acerta, Leuven - Tegemoetkomingen aan gehandicapten en hulp aan bejaarden - Ziekte en invaliditeit

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • open boek
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

OA:
04232091
Code:
04232091
Vakcoördinator:
An Vandeberg
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands