BTW (2006-2007)

In de cursus komen volgende onderwerpen aan bod: - Kenmerken van het BTW-stelsel - BTW-belastingplichtige en zijn verplichtingen - Belastbare handelingen: levering van goederen, diensten, intracommunautaire verwervingen en invoer - Vrijstellingen - Tarieven - Recht op aftrek - BTW-formaliteiten (o.a. BTW-aangifte, opgave van de intracommunautaire handelingen...)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Jos Vervoort, Belasting over toegevoegde waarde, uitgeverij Pelckmans

C. Aanbevolen leermiddelen

transparanten die worden gebruikt tijdens de hoorcolleges

A. Types

 • oefenpracticum
 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02255001
Code:
02255001
Vakcoördinator:
 
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands