Nederlandse correspondentie (2006-2007)

De belangrijkste types van zakenbrieven zoals ze voorkomen in de Nederlandse Handelscorrespondentie.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de belangrijkste types van handelsbrieven opstellen in de Nederlandse taal.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen:- geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd:- Burotica 2ILSO HABU Studenten bezitten de volgende competenties:-

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus van de docent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
10254810
Code:
10254810
Vakcoördinator:
José Vleugels
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands