Communicatieve & sociale vaardigheden (2006-2007)

De cursus herhaalt enkele basisbegrippen van de communicatie die in het eerste jaar werden bestudeerd. Daarna volgt specifieke theoretische informatie over bedrijfscommunicatie en communicatiestrategie. We starten met het leren schijven van een memo, korte mededeling, dienstnota en rapport. Aandacht wordt daarbij besteed aan de 'leesbaarheid', in het bijzonder het correcte taalgebruik, de formulering, de structuur, bouwplannen, de samenhang en de effectiviteit. De basisprincipes van de zakelijke correspondentie worden ook herhaald. De studenten moeten bovendien een doelgerichte presentatie kunnen houden .

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cools,M. Rapporteren. Niet-gepubliceerde cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • presentatie
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

De studenten moeten een drietal rapporten schrijven en toelichten. Monitoraat op afspraak
OA:
08280180
Code:
08280180
Vakcoördinator:
Sigrid Van Audekerke
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands