elektrotechniek pract (2006-2007)

3-fasige ASM - M-n karakteristiek - belastingsproeven - aanloop en beveiliging - generatorwerking : netgekoppeld en in eilandbedrijf bij verschillende soorten belasting - dahlanderschakelingen Synchrone machines - motorwerking : aanloopprocedures en V-curven - generatorwerking : spanningskwaliteit, parallelwerking en opbouw noodaggregaat 1-fasige wisselstroommachines : verschillende types Contactorenschakelingen Automatische condensatorenbatterij Veiligheidsrelais Netspanningskwaliteit Isolatiemetingen Verlichting (soorten lampen, lichtkleuren, elektronische transfo, HF-ballasten, armaturen, etc)

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
Toelichting:
- De studenten kunnen allerlei soorten wisselstroommachines correct aansluiten op het net. - De studenten kunnen de nodige metingen uitvoeren om de karakteristieken van de machines duidelijk te maken. - De studenten kunnen een diagnose stellen bij het optreden van fouten in machines. - De studenten kunnen de gevolgen van de opgewekte harmonischen door niet-lineaire lasten op een net inschatten en tevens opmeten en quantificeren. - De studenten kunnen de courant voorkomende verlichtingstypen aansluiten en kennen de belangrijkste karakteristieken ervan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wisselstroomtheorie, éénfasig en driefasig Vectorenleer Driefasige machines

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Segers Werner, Practicum elektrotechniek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 42p.

C. Aanbevolen leermiddelen

Jacobs Vic, Labo elektrotechniek - begeleidend handboek, 2006. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 154p.

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

De studenten werken in groepjes van 2 of 3 aan een opdracht. De opstellingen in het labo zijn 'modulair' opgebouwd: de studenten bouwen zelf de schakelingen en verrichten hierop zelf de metingen.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • Andere: verslagen
 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Tijdens de labozittingen worden de studenten tussentijds begeleid om de opdracht tot een goed einde te brengen en om de veiligheid van studenten en opstellingen te garanderen.
OA:
03201562
Code:
03201562
Vakcoördinator:
Werner Segers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands