Gezin en arbeid (2006-2007)

In het vak 'multiprobleemgezin' maken we kennis met allerhande vormen van opvoedingsproblemen, die ontstaan zijn vanuit bepaalde problemen waarmee het gezin krijgt af te rekenen. Zo worden bijvoorbeeld onderzocht: het éénoudergezin, het allochtone gezin, het homo-gezin, ...

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

De docent begeleidt de studenten tijdens de lessen.
OA:
07284314
Code:
07284314
Vakcoördinator:
Jo Peeters
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands