Onderhoudstechnieken lab (2006-2007)

ONDERHOUDSTECHNIEKEN LAB 1. Bewerkingen nodig bij het onderhoud, montage, demontage van: - pompen; - elektrische motoren; - verbrandingsmotoren; - machines; - persluchtinstallaties; - hydraulische installaties. 2. Fouten opzoeken in bestaande schakelingen en opstellingen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan correctief onderhoud uitvoeren op een machinepark. -De bachelor in elektromechanica kan preventief onderhoud uitvoeren op een machinepark. -De bachelor in elektromechanica kan predictief onderhoud uitvoeren op een machinepark. -De bachelor in elektromechanica kan proactief onderhoud uitvoeren op een machinepark

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen. - Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: -werkplaatstechnieken lab. (2EM). - Studenten bezitten de volgende competenties: - zie werkplaatstechnieken lab. 2EM

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW
 • Andere: technische dossiers

B. Verplichte leermiddelen

Doucet Jan, 2005, Onderhoudstechnieken lab: notas en labo-opgaven samengesteld uit technische documentatie.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210464
Code:
05210464
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands