Franse correspondentie (2006-2007)

De cursus Franse correspondentie biedt 2 soorten bronnen aan die letterlijk kunnen gebruikt worden bij het schrijven van de meest frekwente types van Franse zakelijke brieven: ten eerste, een electronische bibliotheek met modelzinnen die de docent ter beschikking stelt, en ten tweede volledige modelbrieven. Modelbrieven kan men vinden in de Microsoft Office Suite en op vele websites. Tijdens de hoorcolleges doorloopt de docent de volledige electronische bibliotheek. Hij trekt bij elke modelzin de aandacht op pertinente informatie in verband met lexicon, grammatica en stijl. Hij wijst telkens waar nodig op het typische register van de Franse zakelijke correspondentie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen modelzinnen oordeelkundig gebruiken in concrete situaties. - Studenten kunnen de briefnormen oordeelkundig gebruiken. - Studenten kunnen zich schriftelijk correct uitdrukken in zakelijk Frans. - Studenten kunnen de logische opbouw van pertinente informatie in een Franse zakelijke brief realiseren. Extra competenties: - Studenten kunnen de aangeboden taalhulpmiddelen zoals (elektronische) woordenboeken, taalcorrectie-software, Internet, enz. gebruiken. - Studenten kunnen stijl en inhoud van hun brieven pertinent aanpassen aan het doelpubliek.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwijzen naar de eindcompetenties van het 1e jaar OM

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Lamote Johan, cours de correspondance, Niet-gepubliceerde digitale cursus, KHKempen, Campus Geel Modelbrieven op het internet, in de map "Word Templates" van MS Office

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

Geïndividualiseerde feedback op een aantal individuele werkstukken
OA:
02240080
Code:
02240080
Vakcoördinator:
Johan Lamote
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Frans