Bedrijfseconomie (2006-2007)

Keuzevak management: Ratioanalyse: liquiditeit, solvabiliteit, cashflow, brutomarge, toegevoegde waarde, financiële hefboom, rendement, break-even punt BTW: BTW-systemen: gewoon stelsel, landbouwstelsel, BTW en export: de Europese overgangsregeling, intercommunautaire leveringen Inleiding tot de personenbelasting. Veel aandacht gaat naar de administratieve benadering bij het opstarten van een bedrijf.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Keuzevak management: De studenten leren door middel van de ratioanalysemethode de financiële toestand van een bedrijf te beoordelen op basis van een jaarrekening van de boekhouding De studenten verwerven inzicht in het kluwen van het Belgisch belastingssysteem. Zij verwerven voldoende kennis om de fiscale verplichtingen te vervullen. Ze leren eveneens hoe ze administratief een bedrijf moeten opstarten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist; de student dient geslaagd te zijn in het voorafgaande studiejaar van het gerelateerde studieprogramma.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Keuze Management: Financiële analyse van een bedrijf, 2006/2007, editie 9/2006 Marleen Pszeniczko, Campinia uitg. Administratieve benadering bij het opstarten van een bedrijf, 2006/2007, editie 9/2006 Marleen Pszeniczko Campinia uitg. Indirecte belastingen (BTW).

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Mogelijkheid tot monitoraat op aanvraag.
OA:
03293320
Code:
03293320
Vakcoördinator:
Marleen Pszeniczko
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands