Windows, Internet, PowerPoint (2006-2007)

Praktisch gebruik van een PC via Windows XP. Grondige kennismaking met het besturingssysteem Windows XP Professional. Grondige kennismaking met presentaties (PowerPoint 2003). Kennis van Internet en e-mail.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Vlot leren werken met de basispakketten van Windows, Internet, Powerpoint. Inzicht verwerven in de opbouw en logica van deze systemen, zodat je later ook met upgrades en andere pakketten kan werken. Bewust worden van de meerwaarde van de speciale tools en die ook effectief gaan gebruiken. Kunnen uitmaken welke benadering de meest doeltreffende is voor wat je wil doen. Gevoel krijgen voor functionele lay-out (Powerpoint)

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Litteratuur FRANS, R.Windows XP Professional Beginners FRANS, R.PowerPoint, 2003_1 Notities docent en oefeningen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02242590
Code:
02242590
Vakcoördinator:
Mieke Verachtert
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands