Module Eerste leerjaar (2006-2007)

De module bestaat uit verplichte en facultatieve activiteiten. Verplichte activiteiten: 1. Persoonlijk leertraject Je maakt een analyse van de gestelde doelen vanuit de opleiding. Van hieruit stel je een persoonlijk leertraject op. We bereiden ook de contactdag van het eerste leerjaar voor met het oog op je eigen vooropgestelde doelstellingen. 2. De kleuterschool Je maakt een analyse van de werking van de derde kleuterklas. Je hebt hierbij aandacht voor de nodige leesvoorwaarden en de mate van zelfstandigheid in de kleuterschool. 3. Beginsituatie van het eerste leerjaar Je bekijkt de eerste dagen van het eerste leerjaar. Je bestudeert de beginsituatie van de leerlingen van het eerste leerjaar op motorisch en muzikaal vlak. Ook het verwelkomingsritueel in de lagere school komt aan bod. 4. Didactiek van het eerste leerjaar 4.1. Bewegingsintegratie Je bekijkt de noodzaak en mogelijkheden van bewegingsintegratie 4.2. Werken met poppen Je bestudeert de psychologische en pedagogische waarde van poppenspel en de mogelijkheden van gebruik van de pop in de klas. Je ontwerpt en creëert een eigen pop die voldoet aan voorwaarden om er kinderen mee aan te spreken. Je leert enkele principes van poppenspel. 4.3. Ontdektafels en -dozen Je bestudeert hoe men in de kleuterschool werkt met ontdekhoeken, -tafels en -dozen. Je werkt een eigen ontdektafel of ontdekdoos uit. 4.4. Thematisch werken in WO Je bekijkt de mogelijkheden van WO in het eerste leerjaar en de leerplandoelen voor het eerste leerjaar. 4.5. Werkbladen en schriftelijke neerslag WO Je bekijkt de specifieke eisen waaraan een werkblaadje/schriftelijke neerslag WO in het eerste leerjaar moet voldoen. Daarnaast richten we een aantal facultatieve activiteiten in die je kan volgen in functie van je eigen leerdoelen. Je kiest 3 activiteiten uit volgende mogelijkheden: - Schrijfdans (vervolg) - Werkbladen en schriftelijke neerslag WO vraaggestuurd - Ontdektafels en -dozen vraaggestuurd - Thematisch werken in WO vraaggestuurd - Straffen en belonen - Expressief optreden in het eerste leerjaar

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C04 Organisator.
Toelichting:
- Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen ben je in staat om * de specifieke beginsituatie van leerlingen van het eerste leerjaar te achterhalen en van hieruit te werken * de specifieke didactische opties voor het eerste leerjaar toe te passen - Als opvoeder ben je in staat om de specifieke noden van leerlingen van het eerste leerjaar in te zien en te begeleiden - Als organisator ben je in staat om een gestructureerd werkklimaat te bevorderen voor leerlingen van het eerste leerjaar

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de basisinhouden van het eerste en tweede jaar van de opleiding leraar lager onderwijs, vooral de kennis rond aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven vanuit 2Balo.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

* moduleboek eerste leerjaar

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • stage
 • Andere: zelfstandige studie- en productietaken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

- 55% - portfolio eerste leerjaar (verplichte en eigen leerdoelen) - 15% - speelpop maken en integreren in de klaspraktijk - 15% - taak bewegingsintegratie - 15% - taak ontdekdozen Verdere toelichting komt bij het begin van de module (zie moduleboek). Als er een onregelmatigheid wordt vastgesteld, kan dit leiden tot een uitsluitingscijfer.
OA:
11261370
Code:
11261370
Vakcoördinator:
Nadine Diels
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands