Biologie uitdieping (2006-2007)

De inhoud bevat de volgende onderwerpen: Wetenschapspopularisering: Studenten krijgen de opdracht een bundel uit te werken om lln. van het S.O. te motiveren om te kiezen voor een wetenschappelijke richting. Er wordt zowel een bundel uitgewerkt voor de leerkracht als voor de leerlingen. Studenten van het tweede jaar krijgen ook de opdracht om iets praktisch uit te werken dat in de schoolomgeving kan geplaatst worden zodat lln. meer kansen hebben om organismen waar te nemen. ( voorbeeld: een beestentoren, woonplaats voor solitaire bijen, observatieplaats voor een mierenkolonie............)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in staat om een gebied te exploreren en de specifieke begroeiing te koppelen aan de organismen die er vertoeven. Als organisator kan je opdrachten uitwerken die leerlingen boeien en uitdagen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst de leerstof van het eerste en tweede jaar BASO.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

* Planten en andere niet-dierlijke organismen. M. Asperges e.a. Van In . Lier. 2002 * Moderne Dierkunde. Bossier M., Bronders F. e.a. van In Lier * Bioscoop 4. De Schutter P. e.a. Pelckmans, Kapellen 2002 * Dissectiegerief, loupe

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • Andere: tentoonstelling : levend hout Natuurpunt

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261540
Code:
11261540
Vakcoördinator:
Josée Van Eeckhoudt
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands