Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Via een aantal actuele 'hot items' worden een aantal levensbeschouwelijke thema's ge(re-)contextualiseerd. Vervolgens worden deze 'zingevingsitems' doorgetrokken naar de Lebenswelt van de studenten en voorwerp gemaakt van het 'levensbeschouwelijk gesprek' mede in de context van vragen rond 'lijden' en 'tragiek'.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C06 Partner van ouders en verzorgers.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C08 Partner van externen.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert slaag je er in om: -relevante zins- en levensvragen adequaat te bevragen en te verwoorden in verschillende contexten; -aan je eigen diepte-ervaringen een getuigeniskarakter mee te geven. Als opvoeder slaag je er in om: -de eigen levensvragen te implementeren in je onderwijsactiviteiten. Als cultuurparticipant ben je in staat om: -ervaringen van divers pluimage juist in hun diversiteit te (leren) appreciëren, ook en vooral in het kader van het levensbeschouwelijke gesprek; -een kritische dialoogbereidheid op vlak van levensbeschouwing te promoten. Als organisator en partner van ouders/externen kan je contacten leggen met organisaties en personen buiten de school in het kader van de genoemde bereidheid tot dialoog.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt geleerd om zingevingsvraagstukken in hun diversiteit en complexiteit een plaats te geven in de leefwereld van jezelf en van je leerlingen. Je bent bereid om jezelf kwetsbaar op te stellen teneinde de levensvragen een concrete authenticiteit mee te geven…

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-Syllabus -Achtergrondliteratuur -Website (www.actualiteit.org)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie
 • discussieseminarie
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261460
Code:
11261460
Vakcoördinator:
Bart Staes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands