Engels (2006-2007)

De cursus bestaat uit een reeks van opdrachten die studenten zelfstandig, maar met ondersteuning van de docent moet volbrengen: - presentatie van een wetenschappelijk artikel uit de voedingswetenschappen - mondelinge evaluatie (in het Engels) van een Engelstalige website of handboek binnen het vakdomein - vaktermenlijst N-E / E-N - geschreven advies (in het Engels) voor een patiënt op basis van een Engelstalige casus, met inbegrip van een weekmenu - presentatie in het Engels van een kookprogramma, opgenomen op video - analyse van een BBC-programma over een onderwerp uit het vakgebied

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De voedings- en dieetkundige kan een gepast voedings- en dieetadvies opstellen om de gezondheid te behouden en bevorderen.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen aan de hand van auditieve en schriftelijke Engelstalige bronnen uit hun vakgebied functioneel mondeling en schriftelijk rapporteren. - Studenten kennen de Engelse vakwoordenschat van hun vakdomein en kunnen ze zowel schriftelijk als mondeling functioneel inzetten. - Studenten passen de Engelse grammaticaregels adequaat toe in functionele mondelinge en schriftelijke taalgebruikssituaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- cursus informatievaardigheden 1VD - cursus communicatieve vorming 1VD

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • discussieseminarie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • open boek
 • individuele taak
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

Een evaluatiegids met precieze aanduiding van criteria, kritische fouten e.d. is opgenomen in de cursus.
OA:
06021572
Code:
06021572
Vakcoördinator:
Alex Wuyts
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Engels