cel- en gentechnologie (2006-2007)

 • InLeiding
  • DNA en de genetische code
  • Chromosomale basis van de erfelijkheid
  • Gelinkte genen en genenkaarten
 • Moleculaire genetische analyse
  • Genetica van bacteria en virussen
  • Genen en genoom
  • Gen expressie
  • Regulatie van genactiviteit
  • Gentechnologie en genoom analyse

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. In teamverband werken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
 • De student verwerft inzicht in genetische processen en toepassingen biotechnologie.
 • De studenten zijn in staat om de theoretische kennis toe te passen in praktische voorbeelden
 • Studenten verwerven een breder inzicht in verschillende genetische toepassingsmogelijkheden

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Anorganische chemie Organische chemie Biochemie BioWetenschappen 1 en 2

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • eigen CDrom
 • Leerplatform Toledo
 • Modern Genetic Analysis Integrating Genes and Genomes Second Edition (online) © 2002

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • open boek
 • paper/werkstuk

B. Omschrijving

Toledo
 • discussieforum - continu
 • chatbox & virtual classroom tijdens contacturen
OA:
03201781
Code:
03201781
Vakcoördinator:
Hilde Bertrands
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands