presentatietechnieken (2006-2007)

Presenteren (voorbereiding en eigenlijke presentatie) Vergadertechnieken (Rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers)

A. Algemene competenties

  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken
Toelichting:
Studenten kunnen een bepaald standpunt innemen en kunnen dit verdedigen in een vergadering. (Rol van de voorzitter, de secretaris, de deelnemers). Studenten kunnen een presentatie voorbereiden en met de hedendaagse hulpmiddelen presenteren voor een groep.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist

A. Type

  • Andere: Niet gepubliceerde opgavetekst en handleiding.

B. Verplichte leermiddelen

Niet gepubliceerde tekst met opgaven beschikbaar op Toledo. Niet gepubliceerde handleiding Powerpoint beschikbaar op het netwerk van de school. Lijst met boeken waaruit elke student een werk moet kiezen dat hij als basis voor zijn presentatie zal gebruiken.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Het practicum wordt ingedeeld in 2 delen. In het eerste deel worden de studenten uitgenodigd actief deel te nemen aan (minimum 2) vergaderingen. Studenten die niet actief deelnemen aan een welbepaalde vergadering krijgen de functie van observator. Na elke vergadering wordt persoonlijke feedback gegeven. Hierin hebben de observatoren een belangrijke taak. Voor het tweede deel moet elke student een presentatie voorbereiden gebaseerd op één van de voorgelegde onderwerpen. De presentatie wordt gebracht voor de klasgroep, de medestudenten leveren feedback.

A. Types

  • permanente evaluatie
  • presentatie

B. Omschrijving

De studenten worden geëvalueerd op basis van hun deelname aan de vergadersessies en op basis van hun presentatie. Elke student moet voor zowel de vergaderingen als voor de presentaties zijn medestudenten observeren en dit schriftelijk vastleggen. Deze observaties ondersteunen de docent bij de beoordeling van de studenten. Zowel bij het vergaderen, als bij het presenteren wordt bij elke student de nodige feedback gegeven. Na elke vergadering en na elke presentatie geven de docent en de observerende studenten opbouwende kritiek. De studenten beschikken over een lijst items die ze bij voorkeur moeten observeren.
OA:
03202340
Code:
03202340
Vakcoördinator:
Rudi Roodhooft
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands