Communicatieve vaardigheden (2006-2007)

OA1 Communicatieve vaardigheden: Rapporteren: stijl en taal, vorm en presentatie, structuur brengen in een tekst via sleutelwoorden en – zinnen, rechtlijnige en logische structuurschema’s maken, maken van samenvatting windows tekstverwerking (Word XP) bladlay-out: kop- en voetteksten, lettertypes en kaders, figuren en grafieken integreren, kolommen, spelling controleren, synoniemen. maken van een samenvatting aan de hand van een tekstanalyse methode. schrijven van notulen van een vergadering. opstellen van een agenda van een vergadering. schrijven van een memo en dienstnota. schrijven van een beoordelingsrapport. schrijven van een rapport over een gekend onderwerp. toepassen van deze teksten in WORD.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
Toelichting:
OA1 Communicatieve vaardigheden: De studenten kunnen lezen, structureren en teksten samenvatten. De studenten kunnen rapporteren, een goed rapport schrijven of een dienstnota, een memo, een verslag, ... De studenten hebben inzicht in vorm en presentatie van een rapport en letten op stijl en taal. De studenten kunnen werken met Windows, een tekstverwerker (Word XP) en Powerpoint als hulpmiddel bij het maken van een rapport.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - OA1 Communicatieve vaardigheden: geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - OA1 Communicatieve vaardigheden: geen Studenten bezitten de volgende competenties: - OA1 Communicatieve vaardigheden: geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

OA1 Communicatieve vaardigheden: Borgers Willy; Schriftelijke communicatie; Cursus; KHKempen, Geel; 100p Roger Frans, Word 1/3; Geel: Campinia Media vzw, 2002;

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290050
Code:
03290050
Vakcoördinator:
Tom Heylen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands