Theoretische aspecten van de verpleegkunde (2006-2007)

Deel 1: Onderzoekscyclus - Verzamelen van gegevens - Meetschalen - Designs- Verwerken van gegevens - presenteren van gegevens Deel 2 Tegen het einde van het semester maken de studenten een bundeltje met eenvoudige opdrachten om de bovenstaande begrippen toe te passen. Deel 3 : Engels voor verpleegkundigen. Door middel van een begeleide zelfstudie maken de studenten zich basisbegrippen rond verpleegkunde en de gezonheidszorg eigen. Deel 1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.
Toelichting:
De verpleegkundige levert een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, door evidence based te werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: opdrachten bundel

B. Verplichte leermiddelen

de Jongh A. , .Vandenbroele H, .van der Arend A, Cox K., Glorieux M., van der Lyke S. , et al.(2003). Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs (Tweede herziene druk). Maarsen: Elsevier gezondheidszorg. van de Wiel Ank . (2002). Engels voor verpleegkundigen (Tweede herziene druk). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Katholieke Hogeschool Kempen. (2006) KHKempen stijlwijzer. Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken. Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
07282030
Code:
07282030
Vakcoördinator:
Rob Jordens
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands