Studietraject en portfolio (2006-2007)

Aan de hand van een aantal thema's leer je in dit vak nadenken over je opleiding en loopbaan. Je doet aan zelfsturing en ontwikkelt vaardigheden om zelf kritisch keuzes te kunnen maken in het uitstippelen van je opleiding en loopbaantraject.

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

cursusmateriaal op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • individuele taak
  • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
02251100
Code:
02251100
Vakcoördinator:
Ria BeliĆ«n
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands