Arbeidsongevallenverzekering (2006-2007)

Overzicht van de betrokken partijen (maatschappij, verzekeringnemer, Fonds voor Arbeidsongevallen. Overzicht van de wet van 1971. Begrip van het arbeidsongeval. Berekening van het basisloon. De vergoedingen bij dodelijk arbeidsongeval, bij tijdelijke of blijvende, gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Relatie verplichte verzekering en art 1382 BW, Doel en opzet van de aanvullende niet verplichte verzekering; Procedure: aangifte en uitkeringen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen een arbeidsongevallendossier afhandelen: aangifte, opvolging en berekening van de vergoedingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene beginselen van de verzekeringen. Wet 25 juni 1992,

A. Type

 • cursus
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Ann Deferme, 'Arbeidsongevallenverzekering', 2006, niet gepubliceerde cursus. DEFERME, A., Wetgeving en conventies, Academia Press, 2006.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

monitoraat op aanvraag
OA:
08271050
Code:
08271050
Vakcoördinator:
Ann Deferme
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands