Godsdienst (2006-2007)

Je maakt kennis met de visie achter het leerplan R.K.-godsdienst en leert werken met dit leerplan. Je bekwaamt je in het op verantwoorde wijze gelovig communiceren met kinderen. Je leert ook kritisch en persoonlijk nadenken over de betekenis van godsdienstigheid van kinderen en van zichzelf. Je verwerft achtergrondkennis van bijbel en bijbeldidactiek. Je leert waar kinderen staan in hun geloofsontwikkeling, met specifieke aandacht voor het Gods- en Jezusbeeld. Je leert kritisch om te gaan met nieuwe media op vlak van het leergebied godsdienst.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en begeleider van leerprocessen ben je in staat om voldoende achtergrondkennis over en didactisch inzicht in de onderwerpen of thema's die je in de loop van het jaar tijdens oefen- en stagelessen godsdienst moet behandelen te verwerven. Je moet de gegeven inhouden verwerven tegen het einde van het academiejaar en didactisch kunnen vertalen. Als vernieuwer ben je in staat om nieuwe media te integreren in je lespraktijk vanuit sites op internet info te kunnen halen en te integreren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je moet de kennis en vaardigheden van het eerste jaar verworven hebben.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Syllabus - Eigen collegenota's - Internet: 'thomas' (site KU Leuven)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11260760
Code:
11260760
Vakcoördinator:
Job De Meyere
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands